Indflytning

Alle lejemål er generelt istandsat ved indflytning, med maling af vægge, lofter, træværk m.v. En del af vores lejemål er moderniseret med nyere køkken og bad, der henvises i øvrigt til beskrivelse i lejekontrakten.

Fejl og mangler skal meddeles udlejer skriftligt senest 14 dage efter indflytning.
Mangellisten vil blive gennemgået med viceværten, såfremt der er væsentlige fejl ved lejemålet vil disse blive udbedret. Mangellisten vil blive opbevaret sammen med lejekontrakten og der vil blive taget hensyn hertil ved fraflytningen.

Udlejer sørger for tilmelding til elforsyningen og varmefirma.

Der er antennestik i alle lejemål, lejeren sørger selv for tilslutning og betaling til udbyder.

 

Betaling af leje

Vi opkræver leje via pbs, hvorfor lejerne forpligter sig til at tilmelde opkrævning til betalingsservice. Såfremt dette ikke sker, vil der blive opkrævet kr. 25,00 til dækning af manuel bogføring.

 

Varme- og vandregnskab

Varme- og vand regnskabsåret i Frederikshavn, Aalborg og Randers kommune løber fra 1. januar – 31. december. I Hjørring kommune løber varmeregnskabs-året fra 1. juni – 31. maj, vandregnskabsåret løber fra 1. januar – 31. december.

Regnskabet vil blive fremsendt til lejerne ca. 3 – 4 måneder efter regnskabsåret er udløbet. Tilbagebetaling/efterbetaling vil blive reguleret med huslejen den førstkommende måned efter regnskabet er udsendt.

Regnskabet vil blive fremsendt til fraflytterne, der således har pligt til at meddele evt. ny adresse, såfremt dette ikke sker vil der blive opkrævet et gebyr for en folkeregisteroplysning der pt. udgør kr. 52,00.

 

Opsigelse

For alle boliglejemål er der 3 måneders opsigelsesvarsel til den sidste i måneden, opsigelsen skal være vores kontor i hænde senest den sidste hverdag i måneden, er der to lejer i lejemålet skal begge underskrive opsigelsen.

Når opsigelsen er indgået til kontoret, vil der blive fremsendt en bekræftelses på opsigelsen, der også indeholder oplysning om hvorledes lejeren skal forholde sig med hensyn til fraflytningssyn

 

Fraflytning

Ved fraflytning skal lejemålet fraflyttes den 15. i fraflytningsmåneden, der betales leje frem til den sidste i måneden. De 14 dage skal bruges til istandsættelse af lejemålet.

Lejer er forpligtet til at betale leje og forbrug i istandsættelsesperioden.

Det er udlejer der sørger for aflæsning af el og varme ved fraflytningen.